Глобализация ва мультипликация

Инсониятнинг энг соф ва беғубор даврлари бу болалик даврларидир. Негаки, айнан мана шу даврда инсоннинг қалби ва орзулари қордек оппоқ, мусаффо бўлади. Лекин, бугунги кунга келиб, замоннинг шиддати билан ривожланиб...

Тарихий фильмларда тарихийлик ва бадиийлик муаммоси (замонавий ўзбек фильмлари контекстида)

Бизга маълумки, ҳар бир миллатнинг маданияти, санъати авваламбор тарих билан чанбарчас боғлиқ. Бу тарихийлик фильмларда ўзига хос тарзда талқин қилинади. Бундай фильмларда ўтмиш ҳақидаги оммавий ғоялар, тарихни яхлит англаш каби...

РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ УЗБЕКСКОГО ТЕАТРА

В прошлом Великий Шелковый путь служил народам Центральной Азии связующим звеном со странами Ближнего и Среднего Востока - Азербайджаном, Ираном, Арабским халифатом, Индией и странами Запада, что обусловило их активное...

Муҳаммад Юсуфнинг “Уйқудаги қиз” шеъри ҳақида

Ҳаёт ва ижод йўли бутун бир соҳа ёхуд соҳанинг катта бир даври ҳақида атрофлича тасаввур берадигна мутахассисилар кўпчиликни ташкил этмайди. Чунки бундай кишиларга тақдирнинг ажиб бир инояти сифатида насиб этади....
Close