Тарихий фильмларда тарихийлик ва бадиийлик муаммоси (замонавий ўзбек фильмлари контекстида)

Бизга маълумки, ҳар бир миллатнинг маданияти, санъати авваламбор тарих билан чанбарчас боғлиқ. Бу тарихийлик фильмларда ўзига хос тарзда талқин қилинади. Бундай фильмларда ўтмиш ҳақидаги оммавий ғоялар, тарихни яхлит англаш каби...
Close